bahmanmall
24 مهر 1401 - 12:18

ضرورت تقویت داوری و میانجیگری در دادگستری های سراسر کشور

گرگان- معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: برای کاهش ورودی پرونده به محاکم، نهادهای داوری و میانجیگری باید تقویت شوند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه روسا و دادستان‌های گلستان در گرگان، اظهارکرد: برای کاهش ورودی پرونده به محاکم، نهادهای داوری و میانجیگری باید تقویت شوند. حجت الاسلاماظهارکردمعاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به نوپا بودن نهادهای میانجیگری و داوری در کشور، گفت: باید در جرایم قابل گذشت مردم در قالب میانجیگران و داوران به کمک دستگاه قضا بیایند تا با کاهش ورودی وقت بیشتری برای قضات در رسیدگی کیفی به پرونده‌های مهم فراهم شود. جرایممیانجیگرانوی با اشاره پیشتاز بودن گلستان در صلح و سازش در کشور، افزود: فقط اگر ۲۰ درصد پرونده‌های دادسراها و ۱۰ درصد پرونده‌ها در دادگاه‌های حقوقی در گلستان برای داوری و میانجیگری حل اختلاف ارجاع شود، یکی از استان‌های پیشرو در این زمینه هم خواهد شد. صادقی بیان کرد: اگر می‌خواهیم دستگاه قضایی استانداردی داشته باشیم باید ورودی پرونده‌ها را کنترل کنیم وگرنه عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها کمرنگ می‌شود و این مهم با تقویت واحدهای میانجیگری و داوری امکانپذیر است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 786559